6948510043 Σκάλα, Όρμος Πρίνου, Θάσος info@naturabeachbar.com